Psykolog Marleen van Walsem

Spesialist i klinisk nevropsykologi, PhD
Privat praksis på kveldstid med sentral beliggenhet ved Solli plass i Oslo

I min praksis tilbyr jeg individuell psykoterapi til voksne som lider av psykiske vansker. I behandlingen kombinerer jeg terapeutiske tilnærminger innenfor kognitiv atferdsterapi, spesifikk Acceptance and Committment Terapi (ACT) og psykoedukasjon.  I tillegg anvender jeg min kompetanse innen nevropsykologi (vitenskapet om relasjon mellom hjernens struktur og funksjon og atferd) i psykoterapien. 

Som psykologspesialist har jeg spesifikk erfaring med behandling av psykiske plager hos voksene som har en medfødt, tidlig ervervet eller gradvis forverrende tilstand som kan påvirke tankeprosesser (kognisjon) og medfører funksjonsnedsettelse. Slike tilstander inkluderer blant annet nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme spekter forstyrrelse, Cerebral Palsy, epilepsi, og gradvis forverrende hjernesykdommer som Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. 

Å leve med en slik tilstand kan være utfordrende og derfor er det vanlig å utvikle psykiske plager. Eksempler på typiske psykiske plager er angst, nedstemthet, utbrenthet og utmattelse, vansker relatert til selvbildet eller identitet og vansker relatert til sterke skyldfølelser. Det er krevende å tilpasse seg til en ny tilværelse eller nye faser i livet når man lever med en slik tilstand. Noen tilstander er arvelig og for noen av de er det mulig å teste seg før man får symptomer. Dette kan gi innsikt i fremtid som kan by på spesielle psykiske utfordringer. 

Med bakgrunn i lang erfaring, og min genuine interesse for å forbedre livet til mine klienter, kan vi oppnå en situasjon hvor klienten får til, å bedre leve med sin tilstand og psykiske plager.

Psykolog Marleen van Walsem

Solligata 2
0254 Oslo
Tlf: 92085545
E-post: praksis@psykologmarleenvanwalsem.no

Kontortid: torsdager kl. 16:30 - 21:00
Org.nr. 923 830 456