Om meg

Jeg er norsk autoriserert psykolog og spesialist i klinisk nevropsykologi. I tillegg har jeg fullført doktorgrad ved Universitetet i Oslo på helsetjenester, behandling og oppfølging av pasienter med Huntingtons sykdom. Jeg har arbeidserfaring som psykolog og forsker både fra Norge og Nederland, der jeg er født og oppvokst, og USA i en kort periode.

I Norge har jeg nå jobbet innen offentlig spesialisthelsetjeneste i mer enn ti år. Mine arbeidsoppgaver er først og fremst diagnostisering og behandling av personer med medfødte, tidlig ervervede og gradvis forverrende hjernesykdommer. Tidligere har jeg blant annet jobbet innen alderspsykiatri med diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og demenstilstander ved eldre personer.

Jeg har spesifikk erfaring fra behandling av psykiske vansker (angst, nedstemthet, lavt selvbilde, sorg mm.) med indiviudell psykoterapi og psykoedukasjon hos personer med slike tilstander og deres pårørende. I behandlingen bruker jeg former av kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. I tillegg anvender jeg min faglig kompetanse om nevropsykologi og dens rolle i psykoterapi aktiv der det er relevant for behandlingen.

I møte med andre mennesker er jeg forståelsesfull, varm og tålmodig. Jeg er genuint interessert og nyskjerrig i personen jeg møter. I behandlingsprosess er jeg opptatt av å gi trygghet og å møte personen der den er i prosessen til enhver tid. Jeg ser på den terapeutiske prosessen som et samarbeidsprosjekt som er likeverdig.

Jeg er medlem av norsk psykologforening (NPF) og norsk nevropsykologisk forening (NNF). 

Bilde: Anbjørg Kolaas, UiO

Psykolog Marleen van Walsem

Solligata 2
0254 Oslo 
Tlf: 92085545
E-post: praksis@psykologmarleenvanwalsem.no


Kontortid: torsdager kl. 16:30 - 21:00
Org.nr. 923 830 456